Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

2015.12.13. 34 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.


Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1913r. władze PRL przygotowywały wiele miesięcy wcześniej, tworząc między innymi wykazy osób przeznaczonych do internowania. We wrześniu plany obejmowały internowanie 13 tys. osób. Ostateczne listy osób przeznaczonych do zatrzymania ustalono w grudniu w ramach przygotowań wojewódzkich komend MO do akcji "Jodła" i powiązanych z nią operacji.

W pierwszej części akcji "Jodła" do dnia 22 grudnia internowano w ośrodkach odosobnienia 5179 osób. W czasie trwania całego stanu wojennego wydano 10 132 decyzje o internowaniu. Represją tą objęto przede wszystkim działaczy NSZZ "Solidarność" i organizacji opozycyjnych, a także dziennikarzy, naukowców i artystów, którzy zdaniem władzy stanowili zagrożenie dla "porządku publicznego". Internowano również członków wcześniejszego kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem na czele i nieznaną liczbę kryminalistów wykorzystywanych często, jako tajnych współpracowników.


Dane osobowo-poznawcze internowanych w okresie stanu wojennego
 1. W okresie stanu wojennego wydano ogółem 10 132 decyzje o internowaniu.
     Dotyczyły one 9 73611 osób w tym:
     1 008 kobiet
      8 728 mężczyzn

  2. Struktura wiekowa internowanych:
 – do 25 lat  1 446   
 14,85%
 – 26–40 lat  5 636  57,89%
 – 41–60 lat
 2 568  26,38%
 – ponad 60  89   0,88%

  3. Internowani legitymowali się wykształceniem:
 – podstawowym
 1 414   
 14,52%
 – zasadniczym zawodowym  2 545  26,14%
 – średnim
3 453  35,47%
 – wyższym
   w tym wyższym technicznym
 2 324
    302
 23,87%

  4. Struktura zawodowa internowanych:
 – pracownicy fizyczni
 4 162  
 42,75%
 – pracownicy umysłowi
    w tym: prac[ownicy] naukowi
 3 814
    361
 39,17%
 – chłopi
    298  35,47%
 – studenci
    463
   4,76%
 – uczniowie        85
   0,87%
– renciści i emeryci      132    1,35%
– inni niepracujący      536    5,51%
– pozostali       246    2,53%

5. Przynależność organizacyjna internowanych2:
 – członkowie PZPR
   335  
   3,34%
 – ZSL      56    0,58 %
 – SD
     48
   0,49%
 – organizacji młodzieżowych (poza NZS
     76
   0,78%
 – członkowie NSZZ „Solidarność”
    w tym:
    działacze komisji zakładowych
    członkowie zarządów regionalnych
    członkowie Komisji Krajowej
  7 844

  1 861
     808
       78

 80,57 %
– członkowie NSZZ „Solidarność” RI3
   w tym:
   działacze szczebla regionalnego i centralnego
       333
  
    155
  
      3,42%

 
– członkowie NZS
   w tym:
   działacze uczelniani
   działacze szczebla centralnego                      
        410


     192

       13
      4,21%
 – członkowie innych związków zawodowych
        23   
    0,24%

– niezrzeszeni                                       
       993   
      .     

 1 396 decyzji wydano w odniesieniu do osób, które zostały ponownie internowane po uprzednim zwolnieniu z ośrodka odosobnienia [przypis oryginalny].

2 Dane według stanu na dzień, w którym nastąpiło internowanie.

   Źródło: AIPN, 1585/1061, k. 179–181, oryginał, mps.


      Z archiwum internowanego:


          Decyzja o internowaniu.          Kartka podana do internowanego          
Kartka pamiątkowa podpisana przez współtowarzyszy z baraku
           Ośrodka Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu.
           Dzięki przemyconej kartce wiele rodzin zostało powiadomionych
           o miejscu internowania swoich bliskich, którym wcześniej władze
           odmawiały podania tej informacji.   


     Pieśni i wiersze stanu wojennego:

         Krew na śniegu - autor Janusz Józef Sikora


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe