Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

Wybory do Sejmu w Szynkielowie

      Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Szynkielowie
    Nieoficjalne wyniki wyborów do Sejmu
        740 - uprawnionych do głosowania 
        328 - głosy oddane 
        319 - głosy ważne

  PIS -116 głosów
  PSL - 85
  PO  - 54
  LiD - 46 
  Samoobrona - 15
  LPR  - 1
  PPP  - 1
  Partia Kobiet - 1

              Cała Gmina Konopnica
       PSL  - 464
       PIS  - 415
       PO   - 242
       LiD  - 193
       Samoobrona - 90
       LPR -   15
       PPP -   13

 
 

 WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kod terytorialny gminy   101703  
Numer obwodu głosowania  3
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)  Szkoła Podstawowa Szynkielów nr 53
Gmina  Konopnica  
Powiat  wieluński  
Województwo  łódzkie
Okręg wyborczy nr  11  
Okręgowa Komisja Wyborcza  Sieradz


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

 I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania
    (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania  740
2. Komisja otrzymała kart do głosowania  600
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
    (liczba podpisów w spisie)  328
4. Nie wykorzystano kart do głosowania  272

 II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

5. Liczba kart wyjętych z urny  328
6. Liczba kart nieważnych  0
7. Liczba kart ważnych  328
8. Liczba głosów nieważnych  9
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe  319

......................................
 Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  1
  Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:  .  

1 ZDROJEWSKI Jacek Feliks 0
2 ŁUKASZUK-DANIŁOWICZ Małgorzata 0
3 LUBOWICKI Piotr 0
4 ROJEWSKI Robert 0
5 JANKIEWICZ Tomasz 0
6 SÓJECKI Tomasz 0
7 FRĄCKIEWICZ Dorota Klementyna 0
8 BARTEL Maciej Stanisław 0
9 TROCIŃSKA Renata Katarzyna 0
10 ZAWOŁOKIN Beata Dorota 0
11 FAJKOWSKI Tomasz Arkadiusz 0
12 DOMŻALSKA Agnieszka Agata 0
13 KAŹMIERSKA Kamila 0
14 SKALSKI Arkadiusz Marek 0
15 SIENKIEWICZ Natalia 1
   Razem  1

......................................
 Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  1
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:  .  

1 PAWŁOWIEC Daniel Mirosław 1
2 GOTKOWICZ Jacek 0
3 HALAMUS Anatol 0
4 WARDĘGA Grzegorz 0
5 MARKOWSKA Małgorzata Elżbieta 0
6 ULAS Paweł 0
7 NOWAK Stanisław 0
8 OWCZAREK Justyna Monika 0
9 RZEPKOWSKI Krzysztof Kazimierz 0
10 ŁAWNICZEK Kazimierz 0
11 BOGUSZ Daniel 0
12 CIĄGŁO Włodzimierz 0
13 JABŁOŃSKI Łukasz 0
14 BARYLSKA Justyna 0
15 WALICHNOWSKI Zbigniew 0
16 ANDRZEJAK Michał Witold 0
17 TOMASZEWSKA Kinga Izabella 0
18 GAJEWSKI Michał 0
20 SYGULSKI Łukasz Janusz 0
   Razem  1

.......................................
 Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  116
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:  .  

1 ZALEWSKI Paweł Ksawery 48
2 MATUSZEWSKI Marek 4
3 WOŹNIAK Tadeusz Jacek 7
4 ZARZYCKI Wojciech Szczęsny 12
5 KŁOPOTOWSKI Konrad 1
6 GRABICKA Krystyna 4
7 POLAK Piotr Stanisław 5
8 ŁASZKIEWICZ Wojciech Stanisław 0
9 GWIAZDA Witold Józef 2
10 SERAFIŃSKI Jan Józef 0
11 MICHALAK Janusz Edward 2
12 NOWAK Krzysztof Jan 8
13 STARCZEWSKI Jan 2
15 KRZAK Michał Bazyli 5
16 DERBIS Jan 3
17 MŁYNARCZYK Karol Piotr 1
18 FRYSIAK Krzysztof Tadeusz 2
19 FISIAK Przemysław Piotr 2
20 MIKOŁAJCZYK Józef Ireneusz 0
21 NIEDBAŁA Roman 2
22 BARTNIK Andrzej 0
23 JĘDRZEJCZAK Marek Kazimierz 0
24 PAPROTA Katarzyna 6
   Razem  116

...................................................
 Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
    .  .  .
   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  54
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1 BIERNAT Andrzej 12
2 HANAJCZYK Agnieszka 3
3 TOMCZYK Cezary 6
4 GOŁEK Świętosław 0
5 URBANIAK Jacek 7
6 JASIŃSKI Janusz 7
7 ZAKRZEWSKA Danuta 2
8 DRONKA Tomasz 0
9 PODSADNIAK Marek 1
10 JASIŃSKI Leszek 4
11 BINDER Piotr Jan 1
12 BIEDA Robert 2
13 SCHABOWICZ Tadeusz 0
14 GOŚCIMSKI Andrzej Zygmunt 1
15 RAPSIEWICZ Tomasz 0
16 KRAWCZYK Marek 0
17 WACH Lena Mariola 3
18 SŁUPIŃSKI Marcin 1
19 JUSZCZAK Dariusz 2
20 PĘCHERSKA Teresa 1
21 KANIA Wiesław 0
22 KURZAWSKI Andrzej 0
23 HEICHMAN Ada 1
24 DUNIN Artur Jerzy 0
   Razem  54

.....................................................
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  85
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:  .  

1 OLAS Stanisław 1
2 ŁUCZAK Mieczysław Marcin 66
3 GABRYJĄCZYK Cezary 2
4 ŚWIDERSKI Piotr 1
5 NAWROCKA Elżbieta 4
6 TRAWCZYŃSKI Zdzisław 0
7 STASIAK Zbigniew 0
8 ZDZIARSKI Wojciech 1
9 JAROTA Bogdan 0
10 WŁODARCZYK Zbigniew 2
11 KUBIŃSKI Sylwester Dariusz 0
12 KRAWCZYK Marek Jan 2
13 WAWRZYŃCZAK Paweł 1
14 BORKOWSKI Tadeusz Zygmunt 0
15 KOSTRZEWSKI Ryszard Władysław 0
16 OWCZAREK Aleksander Ireneusz 4
17 PIETRUSZEWSKI Włodzimierz 0
18 PRÓCHNIEWICZ Krzysztof 0
19 BURCZYŃSKI Henryk 0
20 GÓRNIK Edmund Tomasz 0
21 PAWLIKOWSKI Robert 0
22 BARTCZAK Jarosław 0
23 OLĘDZKI Arkadiusz Tomasz 0
24 BEJDA Paweł Jan 1
   Razem  85

..........................................................
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  15
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:

1 TYSZKO Grażyna Alicja 4
2 KIEDOS Edward Józef 1
3 WOJTERA Marek 1
4 MIŁEK Sławomir 3
5 STAWSKI Rafał 0
6 PIASECKI Jerzy 2
7 ŁUCZAK Jan Bolesław 0
8 URBANIAK Andrzej 1
9 KULA Zbigniew Andrzej 0
10 KRZYKOWSKI Zdzisław 0
11 WOJCIECHOWSKI Mirosław 0
12 PASEK Andrzej 0
13 SOŁTYSZEWSKI Marcin 0
14 OLEJNICZAK Stanisław Feliks 1
15 SŁABY Zbigniew Zenon 0
16 BIAŁECKI Jacek 1
17 CHOCHOLSKI Robert Grzegorz 0
18 BARYLSKI Włodzimierz Jan 0
20 WISZNIEWSKI Stanisław 0
   Razem  14

.............................................................
 Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
 SLD+SDPL+PD+UP

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  46
  Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 

1 BŁOCHOWIAK Anita 25
2 KACZMAREK Michał 1
3 BRODZKI Andrzej 0
4 WOLF Janusz Stanisław 2
5 WIŚNIEWSKI Andrzej 1
6 KOSZADA Aleksandra 0
7 STAWICKI Włodzimierz 0
8 KOWALSKI Jan 1
9 DZIEMDZIELA Józef 1
10 ZABOROWSKI Daniel 1
11 KIERLIK Teodor Piotr 0
12 KAMIŃSKA Aleksandra 2
13 SUMOROK Juliusz Grzegorz 1
14 ZYCH Ryszard 0
15 KOSMOWSKI Witold 0
16 ZBOIŃSKI Bernard 0
17 KARPIŃSKI Marcin 0
18 WÓJCIK Robert Wiesław 0
19 OLEJNICZAK Arkadiusz Waldemar 7
20 BOROWSKI Sławomir Marek 1
21 JASIŃSKI Dariusz 0
22 BARTKOWIAK Tadeusz 0
23 MOSTOWSKI Zbigniew 3
   Razem  46

...........................................................
 Lista nr 21 - Komitet Wyborczy Partii Kobiet

   Liczba głosów ważnych oddanych na listę:  1
 Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: 

1 REJMENT-ZAJĄCZKOWSKA Wiesława 0
2 MARKOWSKA Małgorzata 0
3 KOPIŃSKA Lidia 0
4 STAŃCZAK-JĘDRZEJEWSKA Karina 0
5 BAZAK Maria 0
6 NOWAK Katarzyna 0
7 IGNACZAK Agata 0
8 NOWICKA Elżbieta 0
9 KOLAS Urszula 1
10 CIARCIŃSKA Elżbieta 0
11 WÓJCIK Karolina 0
12 DĄBKOWSKA-WÓJTOWICZ Małgorzata 0
13 OSÓWNIAK Iwona Małgorzata 0
14 KOWARA Izabela 0
15 WYCISZKIEWICZ Anna 0
   Razem  1
.........................................................

Opracowanie na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej

  WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kod terytorialny gminy  101703  
Numer obwodu głosowania  3
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)  Szkoła Podstawowa Szynkielów nr 53
Gmina  Konopnica  
Powiat  wieluński  
Województwo  łódzkie
Okręg wyborczy nr  11  Okręgowa Komisja Wyborcza  Sieradz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na senatorów

 I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA

1.  Liczba wyborców uprawionych do głosowania
     (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania  740
2.  Komisja otrzymała kart do głosowania  600
3.  Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
      (liczba podpisów w spisie)  328
4.  Nie wykorzystano kart do głosowania  272

 II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

5.  Liczba kart wyjętych z urny  328
6.  Liczba kart nieważnych  0
7.  Liczba kart ważnych  328
8.  Liczba głosów niewaznych  11
9.  Liczba głosów ważnych  317

  Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
  1. BŁASZCZYK Przemysław Jacek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 126
  2. FRASZKA Tomasz Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 81
  3. GRZESIAK Daniel Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 97
  4. MATUSZ Bronisław Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
       SLD+SDPL+PD+UP 50
  5. MIAZEK Ryszard Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 57
  6. MICHAŁKIEWICZ Andrzej Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
      SLD+SDPL+PD+UP 38
  7. OWCZAREK Andrzej Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 66
  8. PIERUŃ Michał Adam Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci
      SLD+SDPL+PD+UP 39
  9. PŁUCINIK Roman Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 51
10. PRZYBYŁEK Jacek Bogdan Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 13
11. RYBKA Czesław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 85
12. TRZCIŃSKI Marek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 48
13. WOJTERA Zbigniew Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 27

Opracowanie na podstawie Państwowej Komisji Wyborczej


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe