Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

Wizyta J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka

    
Niedziela 9. grudnia 2007r. na długo pozostanie w pamięci członków szynkielowskiej wspólnoty parafialnej i ich gości.  To dzień bardzo wyczekiwanej i wyjątkowo serdecznej wizyty w parafii J.E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka.
     Już przed godz. 7.30 w kościele zaczęli gromadzić się wierni, w tym przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Komitetu Odbudowy Kościoła, aby powitać dostojnego Gościa i uczestniczyć w pierwszej w tym dniu mszy świętej celebrowanej przez Niego, a zaplanowanej na godzinę ósmą.
     Do świątyni Gościa wprowadził proboszcz – ks. Jacek Fryś, w towarzystwie ministrantów i pocztów sztandarowych. Jako pierwsi przywitali J.E. Arcybiskupa przedstawiciele dzieci – Olga Kasprzak i Kamil Kałużny, zwracając się do Niego wierszem: „Księże Arcybiskupie, Chrystusa kapłanie, cóż powie Ci dziatwa dziś na powitanie, co w poświęcone Twe ręce złoży, Ojcze nasz drogi, posłańcu Boży. Pięknie witamy Cię z taką radością, z takim oddaniem, dziecięcą miłością, że chcemy w szczerym, należnym ukłonie, złożyć Ci kwiaty w drogie Twe dłonie.”
     W imieniu młodzieży do J.E. Arcybiskupa zwrócili się: Paulina Marcinkowska i Mateusz Urbaniak – przytaczając w powitaniu słowa Ojca Świętego z Jego przesłania do młodzieży. Jako przedstawiciele dorosłych parafian wystąpili z powitaniem: Barbara Patyk i Jacek Kasprzak – kierując do szacownego Gościa m.in. słowa: „ Witamy Cię Ekscelencjo Księże Arcybiskupie w 70. rocznicę ustanowienia u nas placówki duszpasterskiej. Witamy Cię najserdeczniej w imieniu parafian – wnuków i prawnuków budowniczych naszej świątyni, plebanii i domu parafialnego. Witamy Cię bardzo gorąco w półtora roku po ogromnej tragedii, która nas dotknęła – po pożarze kościoła. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszego proboszcza, Jego nieprzeciętnej aktywności i talentom organizacyjnym możemy Cię powitać w świątyni odnowionej i przykrytej nowym dachem, w świątyni z pięknymi witrażami, z nowym dzwonem i uporządkowanym otoczeniem….”
     Potem była msza święta zakończona podziękowaniem dla J. E. Arcybiskupa za przyjazd, mszę i pomoc dla parafii oraz niezwykle gorącymi podziękowaniami księdzu proboszczowi Jackowi za wszystko, co zrobił podczas dotychczasowej pracy. Do przepięknej wiązanki czerwonych róż, wręczanej księdzu Jackowi przez M. Fijałkowską oraz wystąpień Cz. Warszawskiego i J. Dobrasa, wierni dodali bardzo gorące brawa. Były to chyba pierwsze oklaski w naszym kościele, w dotychczasowej historii parafii.
     Po krótkiej przerwie, przewidzianej na spotkanie przy śniadaniu z przedstawicielami parafian, odbyła się kolejna msza święta, a po niej – o 11.30 - J. E. Ks. Arcybiskup w towarzystwie kapłanów z Konopnicy i Osjakowa odprawił sumę. W jej trakcie udzielił sakramentu bierzmowania ponad sześćdziesięciu wiernym, odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu duszpasterzowi naszej parafii – księdzu Marianowi Iwańskiemu oraz poświęcił jubileuszowy dzwon – dar wiernych dla uczczenia 70 – lecia parafii.
     Uroczystą sumę uświetniły wyjątkowo udane występy dziecięcego chóru, śpiewającego wraz z prowadzącymi tę grupę – Jolą Kasprzak i Robertem Graczykiem.
Około godz. 14–tej J. E. Arcybiskup wraz z księdzem proboszczem przybyli na cmentarz parafialny. Tu oczekiwała na nich liczna grupa wiernych i tu wspólnie modlono się za zmarłych z szynkielowskiej parafii.
Niedzielną wizytę J. E. Arcybiskupa zakończyły jego odwiedziny dwóch parafian w podeszłym wieku:  jednego na Dymku i jednego w Szynkielowie, po czym dostojny Gość udał się w podróż powrotną na Jasną Górę.
     J. E. Arcybiskup Ks. Stanisław Nowak przyjechał jednak do Szynkielowa jeszcze raz – we wtorek, 11. XII br. Tym razem odwiedził naszą Szkołę Podstawową, czym sprawił ogromną radość dzieciom. Podczas tej wizyty grono pedagogiczne zapoznało Ks. Arcybiskupa z historią szkolnictwa podstawowego w Szynkielowie i aktualnymi warunkami nauczania dzieci, a Jego pobyt w szkole utrwaliło na wielu fotografiach.

P.S.
Z okazji jubileuszu parafii Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej przygotowało w salce katechetycznej okolicznościową ekspozycję. Można z niej poznać życie i pracę pierwszego proboszcza ks. M. Iwńskiego oraz utrwalone na zdjęciach poczatki istnienia parafii. Szczególnie zachęcamy do obejrzenia zdjęcia pierwszej pielgrzymki z Szynkielowa na Jasną Górę w 1937 roku, na którym – być może – będziecie Państwo mogli zobaczyć swoich przodków, bądź ich krewnych.

red. Bożena Rabikowska


Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Robert Graczyk fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Robert Graczyk fot. Robert Graczyk
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Robert Graczyk
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła fot. Bartek Koła

 Na cmentarzu parafialnym.
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. Robert Graczyk fot. Robert Graczyk fot. Robert Graczyk

 Ponowna wizyta 11.12.12007 r. w Szkole Podstawowej.
Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r. Wizyta Jego Ekselencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Szynkielów. 9.12.2007 r.
fot. SP fot. SP fot. SP

Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe