Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

10.11.2017. Lech Sikora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

10.11.2017.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Lecha Sikory

W dniu 10.11.2017r. podczas uroczystości z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości
i 37. rocznicy rejestracji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Jastrzębiu-Zdroju nasz Kolega Lech Sikora, szynkielowianin z pochodzenia, prowadzący społecznie stronę internetową Szynkielowa, otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. o nadaniu orderów za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.
Koledze Lechowi bardzo serdecznie gratulujemy uznania dla Jego działalności
i życzymy wielu kolejnych osiągnięć i wyrazów uznania w życiu społecznym
i zawodowym.
                                        Koleżanki i koledzy rodem z Szynkielowa.


  Lech Sikora odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Foto Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska"
  Lech Sikora odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Foto Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska"
 


Lech Stanisław Sikora

Nadane wyróżnienia i odznaczenia.

•    Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
•    Krzyż Wolności i Solidarności
•    Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
•    Medal "Pro Patria"
•    Odznaka honorowa „Za zasługi dla niepodległości”
•    Status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

 


Skrócony opis działalności Lech Sikory.

    1978-1981 Działalność przed Sierpniem'80. Kolportaż zakazanych publikacji drugiego obiegu.

    05.09.1980 Zatrzymany wraz z bratem Januszem Sikorą przez Służby Bezpieczeństwa pod zarzutem łamania zakazu fotografowania obiektów przemysłowych i współpracy z CIA przejawiającego się filmowaniem wyjścia górników z kopalni KWK „Borynia” po zakończonym strajku w wyniku podpisanych Porozumień Sierpniowych.

    1980-1981 Aktywny działacz tworzącego się ruchu społecznego, a po zarejestrowaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przewodniczący komisji wydziałowej i delegat na WZD KUM "Bumar-Łabędy". Delegat na Zjazd Regionalny NSZZ "Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

    1980-1981 Redaktor Techniczny, a następnie Redaktor Naczelny biuletynu "Biuletynu Informacyjnego "Solidarność" BIS"  przy KUM-Bumar w Łabędach, w związku z czym pozostaje w zainteresowaniu służb bezpieczeństwa i prokuratury.

Internowany od 21.12.1981 do 16.01.1982 w ZK Zabrze-Zaborze”.

    1981-1989 W pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu wojennego bierze udział w tzw. "cichym spotkaniu" na terenie KUM "Bumar-Łabędy", podczas którego uczestnicy decydowali o podjęciu czynnego oporu wobec wprowadzonego stanu wojennego. Współorganizator drukarni podziemnej, a także druku i kolportażu m.in. „Protokołu o umorzeniu śledztwa w sprawie wydarzeń na kopalni „Manifest Lipcowy” wraz z komentarzem , a także innych publikacji podziemnych. Kolportuje prasę podziemną.

    1981-1989 Zatrzymania, aresztowania i przesłuchania. Aresztowany 13 grudnia 1984 za próbę złożenia hołdu i kwiatów pod pomnikiem ofiar przy kopalni „Wujek” w Katowicach. Wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie w areszcie na czas świąt 3-Maja i 11 Listopada. Przesłuchiwany w związku z wykonaniem i rozpowszechnianiem zdjęć zgromadzonych wiernych z transparentami Solidarności podczas mszy z papieżem Janem Pawłem II na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Do roku 1989 Służba Bezpieczeństwa prowadzi wobec Lecha Sikory pod kryptonimem "Grafik" intensywną inwigilację i kontrolę operacyjną nękając przesłuchaniami i kilkakrotnymi przeszukaniami miejsc zamieszkania. W wyniku prowadzonej represji w roku 1983 zostaje zwolniony z pracy.

    1989-1994 Działacz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SI „Zgoda” w Wodzisławiu Śląskim. Członek Prezydium Regionalnej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność” przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Członek zespołu związkowego konsultującego wybrane zagadnienia ustawy o osobach niepełnosprawnych, na mocy której powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    Po 1994 

    Działacz w Stowarzyszeniu „Pamięć Jastrzębska”.

    Członek Kapituły Konwentu Seniorów Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska”.

    Członek zespołu naukowego badającego inwigilacje i represje opozycji niepodległościowej w okresie do 1956-1990r.

    Członek Kapituły Fundacji „ABY ŻYĆ”.

    Twórca i wydawca autorskiego lokalnego „Serwisu Internetowego SZYNKIELÓW” www.szynkielow.amr.pl.


 
Zdjęcie wykonane w obozie internowania w Zabrzu-Zaborze przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL.


 


.


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe