Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

PARAFIA I KOŚCIÓŁ

 

  Samodzielną placówkę
duszpasterską (ekspozyturę)
powołał w Szynkielowie, z dniem 27.06.1937r., Biskup Częstochowski – dr Teodor Kubina. W jej skład weszły wsie: Bębnów i Dymek należące do parafii osjakowskiej oraz Szynkielów, który przez wiele wieków również wchodził w skład tej parafii, natomiast w latach 1932-1937 należał do parafii Konopnica.

   Powołanie ekspozytury w Szynkielowie było możliwe dzięki przekazaniu przez mieszkańców wsi - podczas scalania gruntów wiejskich - ziemi dla przyszłej parafii i pod cmentarz grzebalny oraz dzięki zbudowaniu w latach 1936-1937 kościoła.

     W XVIII w., w środku ówczesnej wsi, szlachcic Jan Topolski (zm. 1811r.) zbudował małą kaplicę, którą rozbudowano w 1881r. Tuż przed wybuchem I wojny światowej, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego (21.05.1914r.), podczas ogromnego pożaru, który zniszczył prawie całą wieś, kaplica ta spłonęła. Na jej miejscu, w 1918r. rozpoczęto budowę kaplicy większej i murowanej. Obecnie stanowi ona prezbiterium kościoła budowanego w latach 1936-1937 wspólnym, wielkim wysiłkiem mieszkańców, przy wsparciu ks. Juliana Koniecznego z Konopnicy.

    W latach 1937-1939, pod kierunkiem ks. M.H. Iwańskiego, dobudowano do kościoła zakrystie, zbudowano plebanię, dzwonnicę, dom parafialny i ogrodzenie kościoła oraz zakupiono dzwon.

    W czasie II wojny światowej plebanię zajęli żandarmi niemieccy. Okupanci zrobili w kościele magazyn zboża, miejsce zbiórki ludności przed wywozem na roboty przymusowe oraz skład amunicji, natomiast w domu parafialnym urządzili areszt. Najeźdźcy zrabowali z kościoła wszystkie szaty i naczynia liturgiczne. 6. października 1941r. aresztowano ks. M. H. Iwańskiego i przez obóz w Konstantynowie pod Łodzią wywieziono go do KL Dachau. Na 4 lata zamarło życie religijne parafii.

    28. stycznia 1945r., tydzień po wkroczeniu do Szynkielowa Armii Czerwonej, ocalały z pożogi wojennej dzwon wezwał parafian do kościoła, na modlitwę. Pierwszy po wojnie duszpasterz – ks. Stanisław Musiał - przybył do parafii 10. marca 1945r. Kolejni powojenni proboszczowie, podobnie jak ks. St. Musiał, remontowali kościół po wojennych zniszczeniach i uzupełniali niezbędne wyposażenie.

    Z dniem 1.04. 1957r. Ks. Biskup Zdzisław Goliński podniósł ekspozyturę do rangi parafii, a po dwóch latach, w sierpniu 1959r., dokonał konsekracji kościoła. W kolejnych latach prowadzono w parafii szereg prac remontowych i wykończeniowych, m.in. zaopatrzono kościół w meble, szaty i naczynia liturgiczne.

    We wrześniu 1979r. parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a w sierpniu 2003r. obraz Jezusa Miłosiernego.

    3. maja 2006r., od uderzenia pioruna, na poddaszu kościoła wybuchł pożar, który zniszczył więźbę dachową i całą instalację elektryczną. Dzięki ogromnej ofiarności i pracy parafian pod kierunkiem ks. Jacka Frysia oraz wielu darczyńcom, w kolejnym roku kościół był już prawie wyremontowany.

    Pod koniec 2007r., po 70. latach od ustanowienia w Szynkielowie placówki duszpasterskiej, w odnowionej świątyni przykrytej nowym dachem, z nowymi dzwonami i witrażami oraz z uporządkowanym otoczeniem, parafia gościła J.E. Ks. Arcybiskupa St. Nowaka. Dostojny gość udzielił wówczas sakramentu bierzmowania, poświęcił odnowioną świątynię i nowe dzwony oraz odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową poświeconą 1. duszpasterzowi naszej parafii.

    W sierpniu 2008r. ks. Jacek Fryś poświęcił kaplicę przedpogrzebową urządzoną w jednej z zakrystii kościoła, wyposażoną w nowoczesną chłodnię. Na zewnętrznej ścianie kościoła umieszczono w listopadzie 2008r. dwie tablice z nazwiskami ofiar II wojny światowej związanych z parafią, natomiast w sierpniu 2010r. tablice z nazwiskami parafian – żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej.

    W 2010r. dokończono remont kościoła – wymieniono okna, zamontowano nowe schody na chór i wyłożono podłogę pięknymi kamiennymi płytami.

    Powinniśmy żywić wielki szacunek i wyrażać podziw dla postaw naszych przodków, a także pełne uznanie dla współczesnych parafian, którzy nieprzerwanie, z ogromnym zaangażowaniem, dbają o swoją parafię.


          SPIS TREŚCI
          RYS HISTORYCZNY PARAFII. WSTĘP
          PARAFIA I KOŚCIÓŁ
          DUSZPASTERZE
          CMENTARZ
          WARTE OBEJRZENIA
          Notatka o opracowaniu rysu historycznego parafii
          ALBUM DAWNYCH FOTOGRAFII
          TWÓRCZOŚĆ związana z parafią

 


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe