Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
24 Lipca 2024, Kingi, Krystyny, Olgi
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

Lista poległych


       Fot. Bożena Rabikowska  
          
Ks. Jacek Fryś przed modlitwą 
za parafian poległych w wojnach -
pod tablicą pamiątkową ku czci
ofiar II wojny światowej.
                                       /15.08.2005 r./

                             Powrót                            _________________


„ Naród bez pamięci nie ma prawa do przyszłości ani do bytu teraźniejszego.”
 Józef Piłsudski (1867-1935), marszałek Polski.
                            _________________


„Rychło nadejdzie chwila, gdy winowajcy przed sobą i przed światem będą się oczyszczać z tego, czego się dopuścili w tych latach. Sami w to uwierzą i będą szerzyć te nowe kłamstwa.” 
Eduard Beneš (1884-1948), prezydent Czechosłowacji o sprawcach II wojny światowej.

                            _________________

Ofiary wojny spisał ks. Stefan Jędrzejczyk w 1969 r. i po raz pierwszy przedstawił ich listę na cmentarzu parafialnym w dn. 1 XI 1969r., w 30. rocznicę napaści Niemiec na Polskę.

W 1974r. odsłonięto tablicę pamiątkową z nazwiskami 46 parafian.
W 1976 r. ks. S. Jędrzejczyk uzupełnił listę (tylko w kronice parafii) o kolejne osoby.

           LISTA  MIESZKAŃCÓW  PARAFII  SZYNKIELÓW,  KTÓRZY ZGINĘLI 
        W  CZASIE II  WOJNY  ŚWIATOWEJ  ORAZ  OSÓB  ZAMORDOWANYCH 
                NA  TERENIE PARAFII  PRZEZ  WOJSKO  I  ŻANDARMERIĘ  
                                     NIEMIEC  HITLEROWSKICH

Florczak  Marianna, l.63 †  1939 Zastrzelona 3 IX,ok.godz.10, przez wkraczające do wsi oddziały niemieckie.
Florczak  Szczepan, l.50      " Zastrzelony 3 IX,ok.godz.10, przez wkraczające do wsi oddziały niemieckie.
Gibki  Piotr, l.70       " Zastrzelony 3 IX,ok.godz.6, przez wkraczające do wsi oddziały niemieckie.
Grochulski  Antoni, l.70       " Zastrzelony 3 IX,ok.godz.10, przez wkraczające do wsi oddziały niemieckie.
Kolanek  Jan s. Piotra,
 l.22
     " Żołnierz WP, ciężko ranny podczas obrony twierdzy Modlin, zmarł w Warszawie.
Kuchta  Franciszek, l.49      " Postrzelony 3 IX. przez wkraczające do wsi oddziały niemieckie, zmarł z powodu gangreny rany.
Kuś  Ludwik, l.24       " Żołnierz WP, zginął 28 IX w Mińsku Mazowieckim. Grób nieznany.
Mądraszek  Józef, l.35 
     " Zmobilizowany w sierpniu 1939r, zginął we wrześniu podczas obrony Warszawy (na Pradze).
Mądraszek  Stefan        " Żołnierz WP, zaginął bez wieści, prawdopodobnie zginął we wrześniu 1939r.
Mądraszek  Zygmunt 
Brat Stefana
     " Zmobilizowany w sierpniu 1939r. Zginął w czasie obrony Warszawy. Grób nieznany.
Musiała  Stanisław, l.31       " Zmobilizowany w sierpniu 1939r. Zaginął bez wieści
Niciejewski  Antoni, l.23      " Ciężko ranny w bitwie nad Bzurą. Zmarł 16 IX 1939r w Dobrzelinie k. Kutna i tam pochowany.
Podgórniak  Ignacy, l.27      " Zmobilizowany w sierpniu 1939r. Zginął pierwszego dnia wojny w Pleszewie.
Świat  Stefan, l.25       " Żołnierz WP, zginął we wrześniu 1939r. koło Ciechanowa.
Janiak  Wawrzyniec  †  1940  Mieszkańcy wsi Biesiec, aresztowani i oskarżeni o przechowywanie broni, zamordowani 19 XII 1940r.przez żandarmów niemieckich.
Serweta  Piotr       "  
Kolanek  Antoni  †  1941  Aresztowany w Szynkielowie.  Zmarł zamęczony w więzieniu w Sieradzu.
Majchrzak  Jan, l.24       " Aresztowany na przymusowych robotach. Zginął w obozie koncentracyjnym pod Berlinem.
Rachwalski  Piotr       " Ze Strobina. Powieszony przez żandarmów w Domu Parafialnym przerobionym na więzienie.
Walasik  Antoni, ♦1890r.       " Aresztowany, przewieziony do Łodzi i stąd skierowany do Auschwitz. Przyjęty jako więzień polityczny 6 VI 1941r (nr 17126). Rozstrzelany pod Ścianą Śmierci bloku 11 w dn.11 XI 1941r.
Walasik  Józef, ♦1876r.       " Z bratem Antonim i synem Franciszkiem przyjęty do  Auschwitz j.w. (nr 17127). Zmarł tam 14 VIII 1941r.
Walasik  Franciszek,
♦1920r.
     " Z ojcem Józefem i stryjem Antonim przyjęty do Auschwitz j.w. (nr 17123). Dalszy los nieznany.
Bożek  Wincenty, l.28
Z Konopnicy.
 †  1942 Zastrzelony 29 XI w pobliżu szkoły przez przejeżdżających Niemców.
Foltyński  Józef       " Zamordowany w więzieniu we Wronkach.
Grzelak  Konstanty, l.38      " Zmobilizowany w sierpniu 1939r. W wyniku wymiany jeńców dostał się z niewoli rosyjskiej do niemieckiej. Zmarł w obozie jenieckim.
Kolanek  Szczepan, l.32       " Zamordowany w obozie karnym.
Rabikowski  Franciszek,
l.67
     " Aresztowany 13 I 1942r. po zadenuncjowaniu przez miejscowego konfidenta.  24 II tr. skazany na pracę w obozie w Ostrowie Wlkp. Zmarł 17 VII 1942r.
Górski  Mieczysław,
♦1920r
†  1943 Aresztowany przez Niemców, zginął w więzieniu.
Panek  Józef      " Aresztowany przez Niemców w nocy 25/26 VI. Zastrzelony na progu swego domu.
Płaczek  Antoni 
     " Zastrzelony przez Niemców na Dymku 8 II 1943r.
Polewiak  Stefan       " Zastrzelony przez Niemców w Osjakowie 9 II 1943r.
Przydacz  Bronisław      " ?
Wlaźlak  Stanisław       " Zastrzelony przez Niemców na Dymku 8 II 1943r.
Dawidziak  Józef,  l.43 †  1944 Aresztowany pomyłkowo, bestialsko skatowany przez żandarmów, zastrzelony w Wielgiem.
Mak  Ignacy       " Nauczyciel w Niżankowicach. Prowadził tajne nauczanie dzieci. Rozstrzelany k. Zgierza.
Nowak  Franciszek      " Aresztowany w Niemczech, na robotach przymusowych.  Prawdopodobnie zginął w KL Gross Rosen.
Olszowy  Mikołaj      " Aresztowany w Niemczech, na robotach przymusowych. Zginął w więzieniu.
Wawrzyniak  Antoni,
♦1900 
     " Żołnierz WP- podoficer. Uciekł z niewoli i ukrywał się. Złapany pod Konopnicą. Zabity w pobliżu kościoła, 14 I 1944r. przez miejscowych żandarmów.
Żołnierz  Armii ZSRR 
(NN)
     " Bestialsko skatowany na posterunku żandarmerii. Wywieziony na cmentarz i tam dobity. (Więcej na tej stronie. Patrz „Są takie groby”)
Dudkowski  Józef  †  1945  Aresztowany 17 11 1943r. i zesłany do obozu koncentracyjnego. Podczas ewakuacji obozu skierowany wraz z ok.24000 więźniów na okręty, które na pełnym morzu wysadzono w powietrze.
Fuks  Józef       " Wywieziony na roboty w poznańskie, zaginął bez wieści w 1945r.
Graczyk  Franciszek      " Skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Wywieziony do KL Gross Rosen, skąd 11 II 1945r. przywieziony do KL Mittelbau-Dora (nr 111428). Dalszy los nadal nieznany.
Jędrasik  Tadeusz       " Zaginął bez wieści.
Kolanek  Zofian       " Aresztowany, wywieziony do KL Gross Rosen. Nadal nie wiadomo gdzie i kiedy zginął.
Kurowski  Józef       " Skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Aresztowany. Zginął w więzieniu.
Selera  Stanisław      " Pracował na Pomorzu i tam przepadł bez wieści.
Szymański  Józef, l.22       " Aresztowany, wywieziony do KL Gross Rosen. Prawdopodobnie zastrzelony podczas ewakuacji tego obozu w 1945r.
Urbaniak  Leon
     " Skierowany na przymusowe roboty do Niemiec. Zginął w czasie nalotu bombowego w maju 1945r.


           Prócz naszej pamięci o nich, te dwie zwrotki z wiersza polskiej poetki:


„A teraz mów ty do nich, ziemio cicha,
Którzy tam blisko u twego są łona;
Mów jako matka, co płacze a wzdycha,
Niepocieszona….

  Borów twych czarność i lasów twych szumy,
  I góry twoje, i wichrów twych loty

  Niechaj obudzą choć chwilę zadumy,
  Chwilę tęsknoty….”

                                    M. Konopnicka


Szanowni Państwo
Powyższe opracowanie byłoby niemożliwe, gdyby przed laty ks. Stefan Jędrzejczyk nie wpisał informacji o tych ludziach do kroniki naszej parafii a obecny proboszcz – ks. Jacek Fryś nie udostępnił mi tej kroniki, zaś rodziny niektórych zmarłych nie pokazały dokumentów z obozów koncentracyjnych.  Wszystkich, którzy mogą poszerzyć naszą dotychczasową wiedzę o losach tych ofiar II wojny światowej bardzo prosimy o kontakt z Kołem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szynkielowie (Wł. Kasprzak, J. Kasprzak, H. i L. Witkowskimi lub z niżej podpisaną) oraz z autorem tej strony.
W imieniu Koła Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Szynkielowie
                                                               Bożena Rabikowska

 

 


Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe