Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

Przetarg

Ogłoszenie o wyborze oferty

 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. NMP w Szynkielowie  informuje, że
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „ Remont budynku kościoła w Szynkielowie, gm. Konopnica „wybrano ofertę złożoną przez firmę
„ MALTABUD „ Sp. j. 98-300 Wieluń, ul. Wodna 11.
Cena oferty wynosi : 542.627,75 zł brutto
Proboszcz Parafii
( -)  Jacek Fryś
Szynkielów, dnia 27.10.2006 r.
  

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dokumenty archiwalne__________________________________________________
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym  o wartości poniżej 5 278 000 EURO
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. NMP  w Szynkielowie , tel. 043/ 842-40-26 , adres strony internetowej : www. szynkielow.amr.pl ogłasza przetarg nieograniczony na „ Remont budynku kościoła w Szynkielowie, gm. Konopnica „
Zakres robót obejmuje :
· wymiana okien drewnianych na aluminiowe – 25,51 m2;
· wymiana konstrukcji dachu i wieżyczki na wiązary dachowe i odtworzenie    wieżyczki – 374,63m2;
· wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej na pokrycie z dachówki karpiówki
      w koronkę -374,63m2;
· wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą – 108,00 m;
· wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na miedziane- 51,82 mb+83,80 mb;
· wykonanie izolacji stropu: folia izolacyjna, wełna mineralna gr.20 cm
· remont posadzki w zakrystii- płyty granitowe gr. 1,5 cm- 16,11 m2;
· remont schodów wejściowych, obłożenie płytą granitową antypoślizgową  gr. 1,5 cm 11,43 m;
· roboty malarskie wewnętrzne – 835,14 m,
· wymiana instalacji odgromowej – 260 mb;
· wykonanie instalacji oświetleniowej – 85 mb;
· wymiana  schodów wewnętrznych drewnianych – 1 kpl.;
·  wymiana placów i chodników z płytek betonowych 50*50 na kostkę brukową Starobruk – 539 m2
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.
Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne;KOD CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych;KOD CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników; KOD CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji  dachowych oraz podobne roboty; KOD CPV 45262300-4 Betonowanie; KOD CPV 45442100-8 roboty malarskie.
1) Uprawniony do kontaktu z wykonawcami :  ks Jacek Fryś ,tel. ( 043 ) 842-40-26.
2) Oferty należy składać w kopercie zamkniętej z oznaczeniem „ oferta na remont budynku kościoła w Szynkielowie”, w Kancelarii do dnia 19.10.2006 r. do godziny 10.00.
3) Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30.
4) Nie dopuszcza się składanie oferty wariantowej
5)  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6) Termin realizacji zamówienia –do 31 sierpnia 2007 r.
7) W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.
8) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego. SIWZ została umieszczona na stronie internetowej :
www.szynkielow.amr.pl
9) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
10) Kryteria oceny ofert :         Cena – 80 %        Gwarancja  -  20%
11) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych na przedmiotowe zamówienie.
12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13)  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   elektronicznej.   
14) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

o przetargu nieograniczonym  o wartości poniżej 5 278 000 EURO

Szynkielów, dnia 19.09.2006 r.           
Proboszcz Parafii
 ( - ) Jacek Fryś

Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe