Szynkielów, powiat wieluński, województwo łódzkie
20 Lipca 2024, Czesława, Hieronima, Małgorzaty
HOME ADRESY KONTAKT


   WYDARZENIA
wydarzenia 2024
wydarzenia 2023
wydarzenia 2022
wydarzenia 2021
wydarzenia 2020
wydarzenia 2019
wydarzenia 2018
wydarzenia 2017
wydarzenia 2016
wydarzenia 2015
wydarzenia 2014
wydarzenia 2013
wydarzenia 2012
wydarzenia 2011
wydarzenia 2010
wydarzenia 2009
wydarzenia 2008
wydarzenia 2007
wydarzenia 2006
wydarzenia 2005

Kto jest na zdjęciu?
Przed I wojną światową
I wojna światowa
1918 - 1939
II wojna światowa
Po II wojnie światowej
Różne

   PARAFIA SZYNKIELÓW
PARAFIA
ogłoszenia parafialne
Msze pogrzebowe
historia parafii
pożar kościoła
figurka ocalona
Komitet Odbudowy Kościoła
komentarze z odbudowy
fotoreportaż z odbudowy
cegiełka pomocy
fundatorzy odbudowy
fundatorzy dzwonu
Schola

  SZYNKIELÓW
lokalizacja - Google Maps
położenie geologiczne
Rezerwat Przyrody
Szkoła Podstawowa
Koło Przyjacół Szkoły
Ośrodek Zdrowia
Ochotnicza Staraż Pożarna
lokalne urzędy i instytucje
społeczeństwo
portrety
w literaturze
adresy
listy do redakcji

  HISTORIA
historia
w starej fotografii
śladami pamięci
w hołdzie przeszłości
gwara

   KOMENTARZE
komentarze

   PREZENTACJE
prezentacje 2009

   FOTOGALERIA
impresje
ze świata

   BLOK REKLAMOWY
wóz strażacki
różne

   BLISKIE OKOLICE
miejscowości
sylwetki

   ZIEMIA WIELUŃSKA
historia ziemi wieluńskiej

.
.
....
...
..

Kaplica na 600-lecie historycznej wzmianki o Szynkielowie

      11.11.2013 r. WYDARZENIA. Szynkielów. 600. lecie wzmianki o Szynkielowie
W dzień Święta Niepodległości 11 listopada br. została odsłonięta kapliczka dla upamiętnienia 600. rocznicy pierwszej wzmianki o wsi Szynkielów.

    Podczas spotkania grupy byłych absolwentów szynkielowskiej Szkoły Podstawowej w czerwcu 2012r. zwrócono zebranym uwagę na datę pierwszej wzmianki o naszej wsi, na rok 1413. Data ta widnieje w zachowanych we fragmentach aktach sądowych ziemskich i grodzkich wieluńskich. Zapisano wówczas, że pochodzący z Konopnicy: Andrzej i Jan (mowa o Konopnickich herbu Oksza), podzielili się ziemią we wsiach: Konopnica, Bębnów i Wola.

     Przez kolejne dziesięciolecia nazwę wsi pisano bardzo rozmaicie, m.in.: Babnowska Wola, Wola Schyankylowa, Wola Conopniczska, Syankylow, Szyakyelow, Wola Siekielowska albo Konopnicka lub Wola Bębnowska.

    W ubiegłym wieku, po odnalezieniu dokumentu sądowego z 1577r. dotyczącego rozgraniczenia dóbr w Wolnicy należących do M. Niechmirowskiego i dóbr Konopnickich (herbu Jastrzębiec) w Woli Szynkielowej zw. także Szynkielowem lub Wolą Bębnowską, stało się jasne, że wszystkie wcześniejsze nazwy dotyczą tej samej wsi, która obecnie nosi nazwę SZYNKIELÓW.

    Na wyżej wspomnianym spotkaniu KPSzP zaproponowano, aby z okazji 600. rocznicy pierwszej zachowanej wzmianki o wsi zbudować kapliczkę poświeconą patronce parafii – Matce Bożej. Pomysł zaakceptowali członkowie Koła Przyjaciół Szkoły i wyrazili zgodę na ufundowanie do kapliczki obrazu – wygrawerowanego w czarnym granicie wizerunku Matki Bożej z głównego ołtarza naszego kościoła. Tę decyzję Koła upamiętnia napis na bocznej ścianie obrazu w kapliczce: ”Dar Koła Przyjaciół Szkoły Podstawowej”.

     Wyboru kształtu kapliczki i materiału na jej budowę dokonało kilka osób z Koła Przyjaciół Szkoły, które udały się do Gabrielowa, do Państwa Gajdów. Razem z P. Januszem obejrzano wiele przydrożnych znaków wiary znajdujących się w okolicy Osjakowa. Uzgodniony projekt kapliczki nieodpłatnie narysował P. Jacek Nowak z Dymku, a tekst na dolną tablicę zaakceptował ks. Jacek Fryś. Uzyskanie pozwolenia na budowę to zasługa P. Marii Fijałkowskiej oraz Barbary Patyk, na której ziemi, odziedziczonej po ojcu, dziadku i pradziadku - Rabikowskich, stanęła kapliczka. Zbudowano ją w wyjątkowo krótkim czasie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wspaniałej, wzorowej i wzorcowej współpracy wielu osób z Szynkielowa i Dymku. To właśnie dzięki nim możliwe było 11. 11. br, w Święto Niepodległości Polski, uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kapliczki.

    Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym od powitania przez ks. kanonika Jacka Frysia przybyłego do nas znakomitego gościa - ks. dr. Jacka Kapuścińskiego z Częstochowy oraz wszystkich zgromadzonych w świątyni. Uroczystą Mszę św. poprzedziło ok. półgodzinne wystąpienie Bożeny Rabikowskiej, podczas którego przedstawiła (w skrócie) dzieje wsi od roku 1413 do chwili obecnej. Zwróciła w nim uwagę na powiązania dziejów wsi z historią ziemi wieluńskiej i żyjących w niej rodów szlacheckich, m.in. dwóch rodów Konopnickich oraz rodziny Topolskich. Podkreśliła przynależność części Szynkielowa do dóbr zakonnych, do Paulinów, którzy swój klasztor mieli w Konopnicy. Wiele uwagi poświęciła losom wsi i jej mieszkańców w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII w. oraz po zaborze ziemi wieluńskiej przez carską Rosję. Obecni mogli usłyszeć o wsi z czasów Powstania Styczniowego, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej z 1920r., a także o bardzo tragicznych dla wsi i mieszkańców latach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej.

    Referat zakończono wyrazami szacunku i podziwu dla postaw przodków, a także uznania dla współczesnych mieszkańców wsi i parafii, którzy od lat, z wielkim zaangażowaniem dbają o swoją wieś i parafię. Zacytowano też słowa poety Komoniewskiego: „Trzeba na ziemi tu zostawić naszego życia jakiś ślad, myśl co nas będzie sławić i użytecznych czynów wkład.” W naszej wsi jest bardzo dużo śladów życia jej mieszkańców i pracy dla dobra wspólnego oraz wkładów w użyteczne czyny – podkreśliła referentka.

    Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy uroczystości zebrali się przy kapliczce, na tzw. Rogatce, gdzie o bezpieczeństwo zgromadzonych w pobliżu ruchliwego skrzyżowania dróg zadbali wzorowo strażacy z OSP Szynkielów.

    Uroczystości przy kapliczce rozpoczęło wystąpienie Bożeny Rabikowskiej, w którym przedstawiła krótką historię budowy kapliczki, a następnie w imieniu KPSzP dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania kapliczki i upamiętnienia nią święta wsi, za wiele godzin bezinteresownej pracy i za ogromne zainteresowanie sprawą pozostawienia śladu w naszej małej Ojczyźnie.

     Zaczęto od podziękowań ks. kanonikowi Jackowi Frysiowi, proboszczowi naszej parafii - za wszystkie cenne rady, okazywane zainteresowanie budową i stałe wspieranie wszystkich zaangażowanych w realizację projektu, zwłaszcza za jego duchową część. Potem były wyrazy ogromnej wdzięczności (już w kolejności alfabetycznej) dla Kamila Dawidziaka, Marii Fijałkowskiej, Janusza Gajdy, Adama Jurczaka, Stanisława Karczewskiego, Władysławy Kasprzak, Jacka i Waldka Kasprzaków, Andrzeja Kolanka, Zdzisława i Jacka Nowaków, Barbary i Krzysztofa Patyków z synami: Tomaszem i Dawidem, Mariana Pacholika, Teresy i Józefa Rabikowskich, Henryka Węgrowskiego oraz Heleny i Leszka Witkowskich. Dziękowano także strażakom z OSP za stałą pomoc przy pracach podejmowanych w naszej wsi i za to, że na nich można liczyć nie tylko podczas pożarów.

    Bardzo ważną częścią uroczystości przy kapliczce było symboliczne jej odsłonięcie przez wyjątkowo zaangażowanego w budowę Stanisława Karczewskiego i poświęcenie przez ks. dr. Jacka Kapuścińskiego. Następnie troje dzieci: Kinga Kolanek, Stasiu Kasprzak i Tomek Patyk – z pomocą Dh. Rafała Kolanka – umieściło we wnętrzu kapliczki 4 tuby pamięci z informacjami dla potomnych o Szynkielowie, parafii, Polsce i świecie w roku 2013. Pod koniec uroczystości głos zabrali: ks. kanonik Jacek Fryś a po nim Leszek Witkowski. Dziękowali wszystkim zaangażowanym w budowę za poświęcenie swojego czasu oraz funduszy i godne uczczenie ważnej dla wsi rocznicy. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez zgromadzonych przy kapliczce pieśni zaintonowanej przez organistę K. Urbaniaka - pieśni poświęconej Matce Bożej, patronce naszej parafii.

                                Redakcja serwisu
 

Fotoreportaż z uroczystości. Autor Marek Osyda
http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=887

Fotoreportaż z uroczystości. Autor Andrzej Marek Urbaniak
http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=888

Strona: 1

<- Wstecz Do góry


R E K O M E N D A C J E
Parafialna strona internetowa Szynkielowa

Więcej >>
Archiwum głoszeń parafialnych

Więcej >>
Kto jest na zdjęciach
 Jeśli rozpoznajesz na fotografii osoby lub okoliczności jej powstania, to pisz na adres Redakcji szynkielow@amr.pl.

Więcej >>
Pomoc dla Norberta Graczyka

Więcej >>
Wspieramy Szynkielowskie Stowarzyszenie RAZEM

Więcej >>
Strona Pomagam Ukrainie
Na stronie pomagamukrainie.gov.pl mieszkańcy Polski mogą zgłaszać gotowość pomocy uchodźcom z Ukrainy, a uchodźcy mogą zgłaszać, gdzie przebywają i jakiej formy pomocy potrzebują.

Więcej >>
Solidarni z Ukrainą

Więcej >>
Wspieramy Fundację ABY ŻYĆ

Więcej >>
Ofiarom II wojny światowej

Więcej >>
Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ W PARAFII SZYNKIELÓW. Autorka Bożena Rabikowska. Szynkielów [2008 r.]  Bożena Rabikowska
w biorze opracowała
biogramy ofiar II wojny
światowej związanych
z parafią Szynkielów.
Wszystkie dane zawarte w zbiorze autorka gruntownie
zweryfikowała w drodze badań
archiwalnych.

Więcej >>
Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej
 2008-11-11  Święto Odzyskania Niepodległości.
Świeto Odzyskania Niepodległości. Uroczystość upamiętnienia ofiar II wojny światowej.W dniu Święta Odzyskania Niepodległości Szynkielowianie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Więcej >>
Filmy z uroczystości
 2008-11-11 Odsłonięcie tablic pamięci.
Oglądaj
matriał filmowy
z uroczystości
odsłonięcia tablic
pamięci.

Więcej >>
Wieluń 4:40 i Wieczna Miłość
Wieluń 4:40. Początek II wojny światowej. Wieczna Miłość Wojciecha SiudmakaPrezentacja filmowa promująca projekt Wojciecha Siudmaka "Wieczna Miłość". Monument, który z jego inicjatywy powstanie w Wieluniu, będzie przypominał Europie i Światu o zbrodniczym bombardowaniu, jakiego dokonali Niemcy o godzinie 4:40, rozpoczynając 1 września 1939 roku drugą wojnę światową.

Więcej >>
Szynkielów w widokówkach

Więcej >>
PODZIĘKOWANIE


Więcej >>
Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynkielowie


Więcej >>
...

Więcej >>
....................................................................................................................................................................................................................................
Wędrówki  po serwisie  historia / położenie geologiczne / położenie geograficzne / parafia katolicka Szynkielów / Szkoła Podstawowa Koło Przyjaciół Szkoły Posdtawowej Ochotnicza Straż Pożarna / ważne adresy / urzędy i instytucje / społeczeństwo / portrety / Szynkielów w literaturze fotogaleria IMPRESJE listy otrzymane /
 Serwis Internetowy Szynkielów
www.szynkielow.amr.pl 
szynkielow@amr.pl 
copyright
© by AMR CAMPANIA 
Wszelkie prawa zastrzeżone
Tabliczki informacyjne Urny konkursowe  Urny wyborcze Kabiny wyborcze Dekoracje świąteczne Parawany wyborcze Herby, godła Dekoracje bożonarodzeniowe